Dasar Privasi


Kemas kini terakhir: 12 Mei 2018

Dengan mengakses ETIAS.MY ETIAS.MY () laman web, anda bersetuju dengan amalan pengumpulan dan penggunaan maklumat yang diterangkan dalam pernyataan privasi ini.

Pengumpulan maklumat

Anda boleh melawat ETIAS.MY laman web tanpa memasukkan sebarang maklumat peribadi. Pada halaman tertentu, ETIAS.MY anda boleh meminta maklumat peribadi untuk menyediakan perkhidmatan atau menjalankan transaksi yang anda minta. Maklumat peribadi ETIAS.MY yang dikumpulkan mungkin termasuk:

  • butiran hubungan, seperti nama, tajuk, nama syarikat / organisasi, alamat e-mel, nombor telefon dan faks, dan alamat fizikal;
  • maklumat mengenai syarikat anda, dan fungsi pekerjaan;
  • maklumat kewangan (termasuk maklumat kad kredit atau akaun);
  • maklumat seperti kewarganegaraan dan negara tempat tinggal anda yang membolehkan ETIAS.MY untuk menentukan kelayakan anda di bawah peraturan kawalan eksport untuk menerima maklumat mengenai teknologi tertentu;
  • pertanyaan dan pesanan untuk ETIAS.MY produk dan perkhidmatan;
  • Maklumat yang membantu ETIAS.MY mengenal pasti produk dan perkhidmatan yang paling sesuai dengan keperluan anda.
  • maklum balas daripada anda mengenai ETIAS.MY laman web dan produk dan ETIAS.MY perkhidmatan.

Anda tidak perlu memberikan apa-apa maklumat ini, tetapi jika anda tidak, ETIAS.MY mungkin tidak dapat memberikan anda perkhidmatan yang diminta atau menyelesaikan transaksi anda.

ETIAS.MY Boleh mengumpul maklumat tentang lawatan anda ke ETIAS.MY laman web, termasuk halaman apa yang anda lihat, bilangan bait yang dipindahkan, pautan yang anda klik, bahan yang anda akses, dan tindakan lain yang diambil dalam ETIAS.MY Laman Web. Pada tapak yang anda masukkan dengan ID pengguna, ETIAS.MY boleh menyambungkan maklumat ini dengan identiti anda untuk menentukan potensi minat anda dalam ETIAS.MY produk dan perkhidmatan. ETIAS.MY juga mengumpul maklumat standard tertentu yang pelayar anda hantar ke setiap laman web yang anda lawati, seperti alamat Protokol Internet (IP) anda, jenis dan keupayaan pelayar anda dan bahasa, sistem pengendalian anda, tarikh dan masa anda mengakses laman web ini, dan laman web dari mana anda dipautkan ke laman web ini ETIAS.MY. ETIAS.MY tidak menghubungkan maklumat ini dengan identiti anda.

Penggunaan maklumat

Penambahbaikan laman web. ETIAS.MY boleh menggunakan maklumat peribadi anda untuk memperbaiki laman web dan produk atau perkhidmatan yang berkaitan, atau untuk menjadikan laman webnya lebih mudah digunakan dengan menghapuskan keperluan untuk anda memasukkan maklumat yang ETIAS.MY sama berulang kali atau dengan menyesuaikan ETIAS.MY laman web mengikut pilihan atau minat tertentu anda.

Komunikasi. Dengan kebenaran anda, ETIAS.MY boleh menggunakan maklumat peribadi anda yang dikumpulkan melalui laman webnya untuk memaklumkan kepada anda tentang produk atau perkhidmatan yang tersedia. Apabila mengumpul maklumat yang mungkin digunakan untuk menghubungi anda tentang ETIAS.MY produk dan perkhidmatan, ETIAS.MY akan sentiasa memberi anda peluang untuk memilih keluar daripada menerima komunikasi tersebut. Selain itu, setiap komunikasi e-mel ETIAS.MY yang dihantar termasuk pautan berhenti melanggan yang membolehkan anda menghentikan penghantaran jenis komunikasi tersebut. Jika anda memilih untuk berhenti melanggan, ETIAS.MY akan mengalih keluar anda daripada senarai yang berkaitan dalam masa 2 hari perniagaan.

Permohonan Pekerjaan. Sehubungan dengan permohonan pekerjaan atau pertanyaan, anda boleh memberikan ETIAS.MY maklumat mengenai diri anda, seperti resume atau curriculum vitae. ETIAS.MY boleh menggunakan maklumat ini di seluruh Laman Web dan ETIAS.MY anak syarikat dan sekutunya yang dikawal untuk tujuan pertimbangan pekerjaan. ETIAS.MY akan menyimpan maklumat untuk pertimbangan masa depan melainkan anda mengarahkan ETIAS.MY untuk tidak berbuat demikian.

Penggunaan kuki dan suar web

Cookies adalah fail kecil yang disimpan oleh laman web ke cakera keras anda atau memori penyemak imbas anda. ETIAS.MY boleh menggunakannya untuk mengesan bilangan kali anda melawat laman web ini, untuk mengesan bilangan pelawat ke laman web ini, untuk menentukan dan menganalisis penggunaan laman web kami (termasuk keberkesanan pengiklanan dalam talian), untuk menyimpan maklumat yang anda berikan seperti pilihan anda, dan untuk menyimpan maklumat teknikal yang berguna untuk interaksi anda dengan ETIAS.MY laman web. ETIAS.MY boleh menggunakan kuki sesi (kuki yang dipadamkan apabila sesi pelayar anda tamat) untuk menyimpan ID pengguna anda, elemen profil pengguna anda, untuk memudahkan pergerakan anda di sekitar ETIAS.MY laman web (terutamanya berkaitan dengan carian maklumat dan penempatan pesanan) dan maklumat lain yang berguna dalam mentadbir sesi. Anda mempunyai keupayaan untuk menerima atau menolak kuki. Kebanyakan pelayar Internet menerima kuki secara automatik, tetapi anda biasanya boleh mengubah suai tetapan pelayar anda untuk menolak kuki atau memberitahu anda apabila kuki diletakkan pada komputer anda. Jika anda memilih untuk menolak kuki, anda mungkin tidak dapat mengalami sepenuhnya ciri-ciri ETIAS.MY laman web atau laman web lain yang anda lawati.

Penggunaan analisis web

ETIAS.MY menggunakan analisis web standard industri untuk mengesan lawatan web. Anda boleh memilih untuk keluar daripada analisis web dengan memasang alat ini pada komputer anda.

Pautan Pilih Keluar Google Analytics

Pendedahan maklumat peribadi anda. Kecuali seperti yang dijelaskan di bawah, maklumat peribadi yang anda berikan melalui ETIAS.MY laman webnya tidak akan dikongsi di luar ETIAS.MY dan anak syarikat dan sekutu kawalannya tanpa kebenaran anda.

Pendedahan kepada pembekal perkhidmatan. ETIAS.MY kontrak dengan syarikat lain untuk menyediakan perkhidmatan bagi ETIAS.MY pihak, seperti laman web hosting, menghantar maklumat, memproses transaksi, dan menganalisis ETIAS.MY laman web. ETIAS.MY menyediakan syarikat-syarikat ini hanya dengan unsur-unsur maklumat peribadi anda yang mereka perlukan untuk menyampaikan perkhidmatan tersebut. Syarikat-syarikat ini dan pekerja mereka dilarang menggunakan maklumat peribadi tersebut untuk sebarang tujuan lain.

Pendedahan kepada pengedar. Dalam memberi respons kepada permintaan yang dibuat oleh anda, ETIAS.MY mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan syarikat yang mengedarkan produk kami. Dalam kes tersebut, berikan syarikat-syarikat ini hanya unsur-unsur maklumat peribadi anda yang mereka perlukan untuk bertindak balas terhadap permintaan anda, ETIAS.MY dan syarikat-syarikat ini dan pekerja mereka dilarang menggunakan maklumat peribadi tersebut untuk tujuan lain.

Pendedahan berkaitan dengan transaksi. Sehubungan dengan transaksi tertentu, mungkin mendedahkan beberapa atau semua maklumat peribadi anda kepada institusi kewangan, entiti kerajaan, ETIAS.MY dan syarikat perkapalan atau perkhidmatan pos yang terlibat dalam pemenuhan.

Pendedahan berkaitan dengan pengambilalihan atau penyahgaraman. Keadaan mungkin timbul di mana atas sebab-sebab perniagaan strategik atau lain-lain ETIAS.MY memutuskan untuk menjual, membeli, menggabungkan atau sebaliknya menyusun semula perniagaan di sesetengah negara. Transaksi sedemikian mungkin melibatkan pendedahan maklumat peribadi kepada bakal pembeli atau pembeli sebenar, atau menerimanya daripada penjual. ETIAS.MY Adalah menjadi amalan untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai untuk maklumat dalam jenis transaksi ini.

Pendedahan atas sebab-sebab lain. ETIAS.MY boleh mendedahkan maklumat peribadi jika dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang atau dengan niat baik percaya bahawa tindakan sedemikian adalah perlu untuk mematuhi keperluan undang-undang atau dengan proses undang-undang yang disampaikan kepada ETIAS.MY, untuk melindungi dan mempertahankan hak atau harta kami, atau dalam keadaan mendesak untuk melindungi keselamatan peribadi mana-mana individu.

Keselamatan

ETIAS.MY komited untuk melindungi keselamatan maklumat peribadi anda. ETIAS.MY menggunakan pelbagai teknologi dan prosedur keselamatan untuk membantu melindungi maklumat peribadi anda daripada akses, penggunaan atau pendedahan yang tidak dibenarkan. Sebagai contoh, ETIAS.MY menyimpan maklumat peribadi yang anda berikan pada sistem komputer dengan akses terhad yang terletak di kemudahan yang aksesnya terhad.

Persetujuan pemindahan maklumat peribadi antarabangsa

Maklumat peribadi ETIAS.MY yang dikumpulkan di laman webnya boleh dihantar ke United Kingdom atau ke mana-mana negara lain di mana ETIAS.MY atau sekutu, anak syarikat atau ejennya mengekalkan kemudahan. ETIAS.MY juga boleh menyimpan dan memproses maklumat di sana. Walaupun undang-undang yang melindungi maklumat peribadi di negara-negara tersebut mungkin berbeza daripada undang-undang tempat tinggal anda, ETIAS.MY akan mengambil langkah yang munasabah untuk memastikan privasi anda dilindungi. Dengan menggunakan ETIAS.MY laman web dan memberikan maklumat ETIAS.MY anda, anda bersetuju dengan pemindahan data di luar negara anda.

Pautan ke laman web lain

ETIAS.MY Laman web mungkin mengandungi pautan ke laman web lain seperti ETIAS.MY pengedar dan sekutu jualan, organisasi profesional dan kerajaan, dan penerbitan. ETIAS.MY Juga pautan kepada pembekal pihak ketiga yang mengehos, menyelenggara dan mengendalikan kurikulum latihan dalam talian. ETIAS.MY tidak bertanggungjawab terhadap kandungan, keselamatan, atau amalan privasi yang digunakan oleh laman web lain.

Penguatkuasaan pernyataan privasi ini

Jika anda mempunyai soalan mengenai pernyataan ini atau ETIAS.MY pengendalian maklumat peribadi anda, sila Hubungi Kami. ETIAS.MY akan segera menangani kebimbangan anda dan berusaha untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan.

Perubahan pada pernyataan privasi ini

ETIAS.MY kadang-kadang boleh mengemas kini pernyataan privasi ini. Apabila perubahan dibuat, ETIAS.MY akan menyemak semula tarikh "kemas kini terakhir" di bahagian atas dan bawah pernyataan privasi.

Kemas kini terakhir: 12 Mei 2018