Bolehkah ETIAS dibatalkan atau dibatalkan?

Bolehkah ETIAS dibatalkan atau dibatalkan?

Pengenalan

Setelah memohon, dan diberikan, kebenaran perjalanan ETIAS terdapat peraturan dan peraturan yang berkaitan dengan penggunaannya yang mesti dipatuhi. Memiliki ETIAS yang diluluskan tidak secara automatik memberi hak kepada pemegang untuk melakukan perjalanan bebas dalam negara anggota ETIAS kerana keputusan akhir sentiasa terletak pada pihak berkuasa sempadan negara-negara yang dilawati. Seorang pengembara boleh menafikan ETIAS, dibatalkan atau dibatalkan atas beberapa sebab.

ETIAS Ditolak

Tiba di pusat pemeriksaan sempadan negara, terutamanya di sempadan luar Kesatuan Eropah, dengan ETIAS yang sah mungkin tidak mencukupi. Pihak berkuasa sempadan mempunyai hak mutlak untuk menolak kemasukan jika:

 • Pemegang gagal mengemukakan pasport yang sah atau dokumentasi perjalanan lain yang digunakan untuk tujuan pengesahan pada borang permohonan
 • Pasport telah dilaporkan sebagai hilang atau dicuri
 • ETIAS akan tamat sebelum akhir penginapan yang dimaksudkan
 • Nama pemegang pasport muncul pada Senarai Pemerhatian ETIAS yang dikemas kini

Pihak berkuasa sempadan juga diberi kuasa untuk menafikan kemasukan ke negara mereka jika terdapat alasan untuk mempercayai bahawa pengembara menimbulkan risiko jenayah atau keselamatan sama ada namanya muncul di Senarai Pemerhatian atau tidak.

ETIAS yang dibatalkan

Semua maklumat yang terkandung dalam borang permohonan ETIAS mestilah benar, terkini dan boleh disahkan. Mengemukakan butiran palsu mengenai nombor telefon, rekod jenayah lampau dan keadaan perubatan tidak boleh diambil serta-merta oleh sistem pemeriksaan Unit Pusat yang secara automatik akan memberikan kelulusan kepada majoriti permohonan yang dikemukakan. Walau bagaimanapun, butiran palsu dan ketidakkonsistenan boleh ditemui dalam masa yang singkat dan pemberitahuan membatalkan ETIAS akan dikeluarkan kepada pemegangnya. Alasan biasa untuk membatalkan ETIAS yang diluluskan termasuk:

 • Kebenaran perjalanan itu diperoleh dengan cara penipuan seperti memberi maklumat peribadi palsu atau meninggalkan butiran jenayah atau perubatan.
 • Terma dan syarat ETIAS tidak lagi dipatuhi. Sebagai contoh, alamat, butiran hubungan, pekerjaan dan maklumat lain telah berubah tetapi tidak dimaklumkan kepada Unit Nasional atau Pusat ETIAS.
 • Amaran baru wujud dalam pangkalan data ETIAS mengenai kemasukan yang ditolak ke negara atau tinggal lebih masa yang diperuntukkan di negara anggota ETIAS.
 • Pasport pemegang telah dilaporkan hilang atau dicuri dalam pangkalan data keselamatan ETIAS tetapi tidak dimaklumkan kepada pihak berkuasa ETIAS yang berkaitan.

Notis membatalkan ETIAS akan segera dihantar kepada pemegang yang mempunyai hak automatik untuk merayu keputusan itu. Pemberitahuan itu akan menyatakan dengan jelas sebab mengapa ETIAS telah dibatalkan dan memasukkan maklumat terperinci tentang cara mengemukakan rayuan dan panduan kepada proses rayuan.

ETIAS dibatalkan

ETIAS boleh dibatalkan atas sebab yang sama dengan penolakan tetapi pembatalan akan dikeluarkan hanya apabila maklumat telah ditemui mengenai permohonan itu selepas ia diluluskan. Di mana ditentukan bahawa maklumat yang terkandung tidak betul, mengelirukan atau menipu pemegang akan dimaklumkan mengenai pembatalan itu.

Seperti permohonan ETIAS yang ditolak, alasan untuk pembatalan termasuk yang berikut:

 • Syarat-syarat yang ditetapkan untuk kelulusan ETIAS tidak dipatuhi pada masa penerimaan. Ini mungkin disebabkan oleh kesilapan tulen yang dibuat oleh pemohon tetapi ETIAS akan dibatalkan sementara menunggu penjelasan biasanya melalui proses rayuan.
 • Maklumat baru mengenai pemegang ETIAS telah diketahui dan sifat maklumat ini membatalkan data yang terkandung dalam aplikasi. Maklumat ini boleh berkaitan dengan potensi keselamatan atau perkara jenayah atau bahkan masalah perubatan.

Pemegang akan dimaklumkan mengenai pembatalan dan dibekalkan dengan butiran tentang cara mengemukakan rayuan walaupun rekod sebab-sebab yang mewajarkan pembatalan akan disimpan dengan fail permohonan asal dalam pangkalan data Unit Pusat ETIAS.

Mengelakkan Masalah ETIAS

Walaupun rayuan boleh dikemukakan sekiranya ETIAS dibatalkan atau dibatalkan, adalah lebih baik untuk mengelakkan masa dan kerumitan yang terlibat. Ini boleh dicapai dengan:

 • Memastikan permohonan diselesaikan dengan jujur dan tepat
 • Memastikan ETIAS sah untuk tempoh penginapan
 • Sentiasa membawa pasport yang sah atau dokumentasi perjalanan lain yang berkaitan
 • Jangan tinggal lebih masa yang dibenarkan di mana-mana negara anggota ETIAS

ETIAS sedang dilaksanakan untuk meningkatkan keselamatan di zon Eropah dengan menyaring pelawat yang berhasrat sebelum ketibaan. Walaupun kelulusan ETIAS dan dokumen perjalanan yang sah harus mencukupi untuk memastikan kemasukan ke negara anggota ETIAS ia adalah pasukan keselamatan sempadan yang mempunyai kata akhir dan apa yang boleh diterima di satu negara mungkin tidak mencukupi di negara lain. Dokumentasi yang betul dan apa-apa butiran mengenai lawatan, penginapan, pelan perjalanan (walaupun bukan keperluan) patut diserahkan dan akan membantu memastikan kemasukan yang lancar ke negara destinasi.