Bagaimana Unit Nasional memproses permohonan ETIAS

Bagaimana Unit Nasional memproses permohonan ETIAS

Kesatuan Eropah tidak lama lagi akan memperkenalkan ETIAS tetapi masih terdapat banyak kekeliruan tentang apa sebenarnya, siapa yang memerlukannya, proses permohonan dan bagaimana sistem beroperasi. ETIAS bermaksud Sistem Maklumat dan Kebenaran Perjalanan Eropah dan, seperti namanya, ia adalah kaedah mengumpul maklumat bukan hanya mengenai pelawat yang berhasrat ke Kawasan Eropah atau Schengen dan menggunakan maklumat tersebut untuk memantau jadual perjalanan pemohon tetapi juga untuk menentukan sama ada orang itu harus dinafikan akses berdasarkan jenayah, pengganas atau alasan kesihatan.

ETIAS bertujuan untuk bermula pada pertengahan 2022 dan menjadi wajib pada awal 2023 berikutan tempoh pengenalan enam bulan di mana sebarang gangguan dalam sistem perlu ditangani dan diperbetulkan. Sebaik sahaja ETIAS dilaksanakan sepenuhnya akan menjadi wajib bagi warganegara lebih daripada enam puluh negara yang kini menikmati akses tanpa visa ke Eropah. Berikutan Brexit, senarai ini kini termasuk pasport United Kingdom dan Britain perlu diluluskan ETIAS sebelum sebarang perjalanan ke Eropah boleh dilakukan.
Tidak seperti permohonan visa di mana kehadiran peribadi diperlukan, memohon ETIAS dilakukan secara dalam talian (atau melalui aplikasi mudah alih yang akan diperkenalkan tidak lama lagi) dan hanya perlu mengambil masa beberapa minit dengan lebih daripada 95% permohonan dijangka diluluskan. Kelulusan ini, atau penolakan, jatuh ke dalam bidang kuasa Unit Nasional ETIAS yang tugasnya termasuk memeriksa identiti pemohon dan mengesahkan butiran peribadi yang dikemukakan.

Unit Negara di Setiap Negara Anggota

Sebagai sebahagian daripada pelancaran ETIAS, setiap negara anggota Kesatuan Eropah mesti menubuhkan dan mengekalkan Unit Kebangsaannya sendiri. Unit-unit ini membuat panggilan muktamad sama ada kelulusan ETIAS diberikan atau tidak. Untuk melindungi warga EU daripada potensi pengganas, jenayah atau risiko kesihatan, Unit Nasional ETIAS mesti memeriksa dengan teliti setiap permohonan dan memeriksa butiran pemohon melalui pangkalan data pusat yang mengandungi fail dan rekod dari pelbagai sumber termasuk Interpol, Europol, Frontex (Agensi Pengawal Sempadan dan Pantai Eropah), SIS (Sistem Maklumat Schengen) dan banyak lagi.

Walaupun Unit Nasional ETIAS mempunyai tugas lain tanggungjawab utama mereka adalah untuk menilai setiap permohonan dan pemberian atau menolak ETIAS. Kira-kira 4 atau 5% permohonan yang ditolak akan berada di atas alasan jenayah, pengganas atau kesihatan dan ini akan berlaku jika permohonan mengembalikan "hit" apabila diperiksa melalui pangkalan data pusat. Dalam kes sedemikian, permohonan akan dikemukakan kepada Unit Pusat ETIAS yang akan menjalankan pemeriksaan lanjut ke atas pemohon dan maklumat yang diberikan pada borang permohonan.

Dianggarkan 50% daripada permohonan ini akan melepasi saringan kedua di Unit Pusat ETIAS tetapi selebihnya akan pergi ke Unit Nasional ETIAS untuk penelitian akhir dan hasil positif atau negatif yang terhasil. Untuk mencapai keputusan muktamad, Unit Nasional ETIAS yang bertanggungjawab akan menghubungi pemohon melalui e-mel untuk meminta maklumat, butiran atau penjelasan lanjut. Dalam kes-kes yang sangat jarang berlaku di mana masalah tidak dapat dijelaskan melalui e-mel, pemohon mungkin diminta menghadiri temu duga peribadi.

Unit Nasional ETIAS mana yang Bertanggungjawab?

Apabila warganegara bukan EU memohon ETIAS yang ditolak ia adalah negara dari mana hit dalam sistem keselamatan dikembalikan yang bertanggungjawab untuk menangani permohonan itu. Jika, sebagai contoh, aplikasi mencetuskan hit dalam sistem dari pangkalan data polis Perancis maka ia adalah Unit Nasional ETIAS Perancis yang mesti menjalankan siasatan dan pemeriksaan lanjut.

Jika, selepas semua pemeriksaan dijalankan, permohonan ETIAS ditolak atas sebab apa pun maka pemohon mempunyai hak automatik untuk merayu. Dalam kes sedemikian, pemohon akan dibekalkan dengan maklumat hubungan untuk Unit Nasional ETIAS yang berkaitan termasuk alamat e-mel, nama hubungan, nombor telefon dan alamat fizikal untuk surat-menyurat bertulis dan menyediakan dokumentasi jika diperlukan.

Unit Nasional ETIAS juga mempunyai kuasa untuk mengeluarkan ETIAS dengan kesahan terhad. Bentuk kebenaran yang luar biasa ini biasanya akan mengehadkan pemegang untuk melakukan perjalanan hanya ke negara yang Unit Negaranya mengeluarkan ETIAS. Keadaan ini mungkin timbul atas sebab kemanusiaan atau kerana kepentingan atau keselamatan negara.

Satu lagi bentuk ETIAS yang luar biasa yang boleh diberikan membenarkan kemasukan ke hanya negara-negara tertentu yang dinamakan dalam EU dan Kawasan Schengen. Bentuk ETIAS ini juga berada dalam bidang kuasa Unit Kebangsaan yang akan membuat pengaturan yang diperlukan dengan negara-negara di mana ETIAS akan sah.

Kuasa Pembatalan dan Pembatalan

ETIAS diberikan di bawah proviso bahawa butiran yang dibekalkan oleh pemohon adalah benar dan lengkap dan kelulusan disertakan dengan terma dan syarat tertentu yang dilampirkan. Sekiranya keadaan pemohon berubah di mana maklumat yang dibekalkan tidak lagi betul, atau syarat-syarat yang dilampirkan pada pemberian ETIAS tidak lagi dipatuhi, maka Unit Nasional mempunyai kuasa untuk membatalkan atau membatalkan ETIAS. Keadaan ini mungkin timbul jika nama orang itu ditandakan merah dalam pangkalan data keselamatan ETIAS atau dalam SIS atau orang itu adalah subjek waran tangkap atau penahanan antarabangsa.

ETIAS yang dibatalkan atau dibatalkan juga boleh berlaku tanpa kesalahan pemegang jika, sebagai contoh, pasport hilang atau dicuri. Dalam semua keadaan, pemegang ETIAS mempunyai hak untuk merayu sebarang keputusan oleh Unit Nasional ETIAS yang bertanggungjawab untuk pembatalan atau pembatalan tersebut.

Perlindungan Data Peribadi

Unit Nasional ETIAS mesti mematuhi undang-undang dan peraturan Eropah semasa mengenai perlindungan data peribadi. Kebanyakan maklumat yang dibekalkan pada borang permohonan adalah sensitif dan sangat peribadi. Untuk melindungi data pemohon semua maklumat disimpan dan diproses pada pelayan selamat dan hanya bilangan kakitangan yang diberi kuasa yang terhad boleh mengakses Sistem Maklumat ETIAS pusat.

Seperti halnya peraturan data peribadi, pemohon yang percaya bahawa maklumat yang disimpan dalam Sistem Maklumat ETIAS tidak betul mempunyai hak untuk menghubungi sama ada Unit Pusat ETIAS atau Unit Nasional yang dipercayai bertanggungjawab atas kesilapan itu.
Unit Pusat atau Kebangsaan ETIAS kemudiannya bertanggungjawab untuk memeriksa data yang disimpan dan membuat sebarang pembetulan, pindaan atau kemas kini yang diperlukan. Selepas pemeriksaan menyeluruh terhadap maklumat yang dibekalkan Unit Pusat atau Nasional ETIAS harus memberitahu pemohon secara bertulis mengenai perubahan yang dibuat dan bagaimana ia mempengaruhi kedudukan semasa ETIAS atau aplikasi masa depan.