Apakah Senarai Pemerhatian ETIAS?

Apakah Senarai Pemerhatian ETIAS?

Pengenalan

Apabila Sistem Maklumat dan Kebenaran Perjalanan Eropah mula wujud pada awal tahun 2021, semua permohonan dalam talian untuk kelulusan ETIAS akan disimpan dalam komputer Unit Pusat ETIAS di mana butiran peribadi pemohon yang terkandung di dalamnya akan dapat diakses oleh Europol, Agensi Kesatuan Eropah untuk Kerjasama Penguatkuasaan Undang-undang. Juga boleh diakses di Unit Pusat ETIAS akan menjadi data dari agensi penguatkuasaan undang-undang utama Eropah yang berkaitan dengan risiko yang dirasakan dari aktiviti jenayah atau pengganas di seluruh Kesatuan Eropah. Pemeriksaan silang pangkalan data ini terhadap borang pemohon yang lengkap akan menjadi tugas Frontex, Agensi Pengawal Sempadan dan Pantai Eropah, yang akan menjalankan sistem. Pangkalan data ETIAS yang baru diselaraskan akan mengandungi semua maklumat yang diperlukan mengenai pemohon untuk membolehkan keputusan dicapai secara automatik berkenaan dengan penolakan atau pemberian kelulusan ETIAS tetapi permohonan, pemohon atau situasi tertentu memerlukan lebih daripada maklumat asas yang terkandung dalam pangkalan data. Untuk tujuan ini, Senarai Pemerhatian ETIAS akan disusun di mana terdapat kecurigaan atau keraguan mengenai status pemohon atau kebenaran borang permohonan.

Tujuan Senarai Tontonan

Tujuan nyata Senarai Pemerhatian adalah untuk melindungi zon Eropah daripada serangan pengganas, aktiviti jenayah dan risiko kesihatan Di seluruh dunia terdapat banyak orang dan kumpulan yang mempunyai kepentingan khusus kepada agensi penguatkuasaan undang-undang. Ini mungkin kerana penglibatan yang disyaki atau diketahui dalam keganasan atau perusahaan jenayah. Untuk mengelakkan pengesanan oleh penguatkuasaan undang-undang, orang-orang ini sering menggunakan kertas identiti palsu, alias, alamat palsu dan pelbagai dokumentasi yang dipersoalkan. Dari masa ke masa, semua maklumat ini dikumpulkan dan dikumpulkan ke dalam fail sebagai orang atau organisasi dipantau.

Walau bagaimanapun, kadang-kadang, maklumat berharga ini hanya tersedia kepada polis di negara di mana suspek tinggal atau kumpulan itu berpusat. Keadaan ini akan berubah dengan penubuhan pangkalan data aplikasi Unit Pusat ETIAS dan Senarai Pemerhatian yang disertakan.

Pengurusan Senarai Pemerhatian ETIAS

Mengambil maklumat dari borang aplikasi yang disimpan Unit Pusat ETIAS dan pelbagai pangkalan data keselamatan Eropah, Senarai Pemerhatian ETIAS akan disusun dan diselenggara oleh Europol dengan beberapa input dari Lembaga Pemeriksaan ETIAS. Europol akan bertanggungjawab untuk memastikan senarai terkini dan memastikan data dan maklumat adalah betul dan terkini. Ini akan dicapai dengan menambah maklumat mengenai mana-mana pemohon ETIAS yang borang permohonannya menaikkan bendera merah.

Bendera Merah

Sebarang data yang mencurigakan yang mungkin mempunyai kaitan dengan keganasan atau jenayah akan dimasukkan ke dalam Senarai Pemerhatian dan juga dinyatakan dalam pangkalan data Unit Pusat ETIAS. Senarai Pemerhatian ETIAS akan merangkumi maklumat yang konsisten mengenai perkara berikut:

  • Nama keluarga, nama samaran, nama dan alias yang diberikan dengan hubungan pengganas atau jenayah
  • Tarikh lahir
  • Kewarganegaraan
  • Pasport atau butiran dokumen perjalanan lain
  • Negara dan bandar kelahiran
  • Jantina
  • Rumah, perniagaan dan alamat lain
  • Alamat e-mel
  • Nombor telefon
  • Lawatan ke zon perang atau kawasan konflik

Senarai Pemerhatian juga akan mengandungi nama-nama orang yang mempunyai rekod polis untuk kesalahan jenayah atau pengganas yang serius dan juga mereka yang disyaki melakukan kesalahan atau penglibatan dalam kegiatan ini. Sebab-sebab lain yang mungkin untuk dimasukkan ke dalam Senarai Pemerhatian adalah keadaan perubatan seperti penyakit berjangkit atau berjangkit yang boleh menimbulkan risiko kesihatan ke Eropah.

Pelaksanaan

Warganegara biasa yang mencari kelulusan ETIAS untuk perjalanan ke dan di Eropah tidak perlu risau tentang di mana Senarai Pemerhatian berkenaan sebaik sahaja borang permohonan selesai sepenuhnya dan jujur. Masalah hanya akan timbul apabila pemohon membekalkan maklumat palsu, mengelirukan atau tidak tepat yang boleh menaikkan bendera merah pada Senarai Pemerhatian.

Mungkin ada sebab mudah untuk keadaan ini timbul dan, dalam kejadian ini, permohonan itu akan diproses secara manual. Ini mungkin memerlukan semakan latar belakang selanjutnya ke atas pemohon oleh Unit Nasional ETIAS negara yang mana permohonan dibuat. Sebaik sahaja Europol dan agensi penguatkuasaan undang-undang yang terlibat dalam memeriksa butiran permohonan berpuas hati kelulusan ETIAS akan diberikan dan Senarai Pemerhatian dikemas kini untuk mencerminkan sebarang maklumat baru. Sekiranya bendera merah disebabkan oleh beberapa kesilapan kemasukan atau perkeranian yang mudah, nama pemohon akan segera dikeluarkan dari Senarai Pemerhatian untuk mengelakkan kesilapan atau penolakan masa depan daripada berlaku.

Negara-negara ETIAS yang tidak mengambil bahagian (yang akan termasuk United Kingdom berikutan Brexit) tidak akan dibenarkan akses ke Senarai Pemerhatian dan terpulang kepada negara-negara ini untuk mengendalikan langkah-langkah keselamatan perjalanan mereka sendiri.